Fåglar

FÅGLAR


Jag har fastnat för de lite större fågelarterna. Är glad varje gång jag lyckas få syn på dessa.

Havsörn lämpar sig att komma nära ifrån gömsle i Gysinge medan jag kommit nära havsfåglar från båt i Nordkap på mina fiskeresor. I övrigt gäller det att ha korpgluggarna öppna i vandringar i skogar eller i kanten av vattendrag eller åkrar.