Rabbis o Hare

Jag letar ännu efter att få en bild som fångar en vinter eller sommarhare i närbild, de är inte alldeles lätta att få se tycker jag. Enklare har det varit med rabbisar på Gotland, där var det bara ljuset som skulle vara bra.