Ormvråkar

Ormvråkar i september

Under ca 6 tim i gömsle hos Wildnordicsweden fick jag möjlighet att studera inte mindre än sju olika individer. 

De turades om att flyga omkring till de populära grenarna och bjöd på lite "bråk-bilder" som om man har tur ger lite mer spännande bilder.